Podaci, odredbe, dokumenti

Puni naziv tvrtke: UNICITAS društvo s ograničenom odgovornošću za informatiku i usluge
Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu 11.05.2016., po rješenju pod poslovnim brojem Tt-16/2421-2, MBS: 070141008, OIB: 82807244545
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Osnivači/članovi društva: Siniša Bujan, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Poslovni račun: HR7823600001102888675 otvoren kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb, SWIFT: ZABAHR2X